Peace

Globe4All

Den mest utmärkande delen av detta märke känner säkert de flesta till som en anti-atombombs-symbol.


I vardagligt tal oftast bennämnd fredsmärke eller peacemärke.


I skenet av en uppenbar snilleblixt insåg jag plötsligt, att denna symbol lätt skulle kunna modifieras för att på så vis kunna säga så mycket mer.


Alla vill ha fred på jorden.


Men för att få denna fred, måste alla jordens innevånare ha frid inom sig själva; annars infinner sig ingen global fred/frid.


Det finns inga egentliga genvägar.


Sålunda drog jag ut benen på själva peace-symbolen till att bilda en stor triangel.


Tanken är, att så länge det inte råder frid inom oss alla gräsrötter, basen på triangeln, kommer det inte att råda någon frid och stabilitet i toppen av märket- världen.


Inget tillstånd är mer stabilt än dess svagaste länk.


Stefan Aronderzon

Alla rätter serverade Globe4all © 2016