Om

Globe4All

Lotta Aronderzon

Jag har hela mitt liv tillbringat all tid i vördnad för allt vad livet har att erbjuda.Min styrka vilar i tryggheten att veta att vi alla hör samman i en gemensam kärleksfull evighet. Alltid varit medveten om att vi ska värna om det uppväxande släktet Djuren har alltid stått mig nära och varit mina sanna bundsförvanter genom livet.


 

Har alltid levt med målsättningen att försöka förstå livet. För att ha en något så när fair chans till detta, måste man inkludera sig själv. Att ärligt söka efter vad som lett till att man är den man är idag.Ju större kunskap du skaffat kring dig själv desto mer rimlighet i att kunna förstå livet och dina medvandrare. Sker detta dessutom i kärlek till livet och i förhoppningen att kunna bringa en smula hopp och glädje till sina medmänniskor,får man tillgång till många pusselbitar i det stora pussel kallat " Livets gåta "

Alla rätter serverade Globe4all © 2016