Tidigare liv

Globe4All

Allt är här och nuVad menas med begreppet " Tidigare liv" ?

Är det det tidigare liv vi levt fram till denna stund?

Javisst är det så.

Allt vi upplevt sedan den dag vi kom till världen, är vårt tidigare liv.

Ingen lär protestera mot detta påstående.

 

Kan det finnas en möjlighet att det finns ett tidigare liv före den tidpunkt

vi föddes på det bevisbara födelsedatumet?

Många lär däremot protestera mot denna tankenyans.

 

Vi lever i en upplyst tidsålder där vi har bättre vett än att tro på

rena fantasier i total avsaknad av bevis.

Nej, människan anses av de sk. intellektuella vara en rent biologisk

varelse med en helt fantastisk hjärna som styr alla livsuppehållande

processer som kan tänkas förekomma i ens liv.

 

När man är död så är man död.

Bevisligen är man inte en fungerande enhet när alla kroppsfunktioner upphört.

Det har vetenskapen bestämt med hela sin självpåtagna auktoritet.

Alla andra teorier är hemfallna åt lekmän som inte vet, ity de icke

har den senast vedertagna utbildningen inom begreppet människan.

 

Den första anmärkningen man kan ha mot vetenskaps-etablissemanget, är att de

helt tycks förbise det faktum att vetenskapen alltid är relativ-

den baseras på hittills införlivad kunskap som insamlats av många olika

individer som alla bidragit med sina slutsatser. Alla dessa olika slutsatser

har sedan satts in i ett system som helt logiskt hänger ihop och bildar

en karta av förståelse kring omvärlden.

Baserad på vad alla just nu har förmåga att uppfatta.

 

För inte så länge sedan blev vetenskapsmännen anklagade för kätteri för

att de kommit fram till att världen inte är platt, som dåtidens makthavare

fastlagit i sin maktfullkomlighet, utan rund som ett klot.

 

Sedan dess har ett polarisationsskifte skett.

Prästfolket har fått ge vika och backa ett par steg för vetenskapsmännen, som numera

anses vara de allomvetande tillsammans med läkarna- som ju helt följdriktigt har

kunskap om den biologiska varelsen människan på det materiella planet.

 

Prästerna har fått anstånd  till att vara experter ytterligare en tid.

De är ju trots allt med i de intellektuellas brödraskap genom att studera och forska

i gamla vetenskapliga skrifter såsom bibeln, där de envist försöker bevisa dess

sanningshalt för alla oss lekmän som inte riktigt vet vad vi vågar tro.

 

För alla osäkra människor känner sig tryggare i en grupp där alla tycker och

tänker likadant. Och eftersom ingen vågar tänka egna tankar, komma till

egna slutsatser, är det bekvämt att anamma den sanning som den självpåtagna

experten hävdar vara den riktiga. Dessutom är det bekvämt, för man behöver inte

ta något personligt ansvar för den påstådda sanningen och dess konsekvenser.

 

Det var inte jag. Det var han/hon. Som sade. Som bad mig utföra gärningar i

sanningens namn. Jag har inte gjort nå't. Jag var bara lojal mot lärofadern vars

teser var accepterade av så många att de omöjligt kunde vara fel.

 

Känns det igen?

 

Hur många brott mot mänskligheten har inte begåtts enligt dessa principer?

Ja, inte är det två iallafall.....

 

Alla banbrytande vetenskapliga upptäckter har i alla tider erfarit ett starkt motstånd.

Ingen vill förlora sin makt.

Kunskap är makt.

Makt är att kontrollera så många som möjligt.

Kunskap har alltid varit ett hot mot makthavare, eftersom den

i högsta grad äventyrar deras välmående över att bemästra andra.

 

Minns sagan om "Kejsarens nya kläder", där den lille oförstörde pojken helt korrekt

påpekade att kejsaren faktiskt var naken, trots att ingen annan vågade berätta vad de såg,

för att någon skojare påstått, att kejsaren hade ett  exklusivt och magiskt klädesplagg

på sig, och att man inte var duglig till sitt ämbete om man inte såg dess elegans.

Givetvis vågade ingen dryfta att de tydligt såg att kejsaren var helt naken, för då skulle

alla andra fatta att man inte var duglig till vad de än sysslade med.

Men barnet hade friheten att stå utanför dessa lagar baserade på okunskap och

rädsla över vad andra ska tycka.

 

Vad världen behöver är individer som är så trygga i sig själva, att de

vågar att se den sanning som är uppenbar framför ens ögon.

Som känner sig trygg i att vara den man är och älskar sig

och gläds över att få finnas till i denna underbara värld,

som bara kan bli bättre och bättre om alla  tar sitt ansvar

och ser den nakne kejsaren.

Eller för att citera Einstein:

 

Om världens nuvarande okunskap och därav resulterande ondska 

kan orsaka så mycket lidande som vi nu upplever,

vad kan då inte dess motsats?

 

Alla rätter serverade Globe4all © 2016