Regressionsterapi

Globe4All

REGRESSIONSTERAPI


En enkel väg till ett skönare liv


                   

Ordet regression är, som så många andra i svenskan, lånat från grekiskan och betyder "återupplevelse". Just detta är också själva kärnpunkten i den här terapiformen:


Mycket kort kan den beskrivas som att du, under djup avslappning, går tillbaka till just den situationen som på ett avgörande sätt är grundorsaken

till att du mår som du gör just nu, idag. I den situationen - eller rättare sagt - i minnet av den situationen så kan du, under terapeutens ledning, granska

upplevelsen på ett mera ingående och aktivare sätt än vad du kunde göra när den först inträffade. (Anledningen till att du inte hann med att göra detta från början,

kan t ex vara att du faktiskt inte fungerade helt normalt just då, kanske p g a skräck, ångest eller liknande panikartade känslor som "låste" din hjärnas normala sätt att arbeta.)

 

I lugn och ro "tömmer" ni sedan upplevelsen på obehagliga intryck och känslor, tills den är så "ren" att du kan titta på den på ett objektivt och sakligt sätt igen,

utan att behöva känna några obehagskänslor. När du har kommit så långt så upplever du också att allt det obehag som du tidigare kunde uppleva i en liknande situation

idag, plötsligt är försvunnet! Du kan leva ditt liv på det sättet som du förtjänar, utan att längre behöva släpa på en tung gammal ryggsäck av negativa olustkänslor som bara förstör för dig.


Utöver att komma tillrätta med olika former av olustkänslor eller fobier så kan regressionsterapin t ex utnyttjas till att förbättra relationer till dina medmänniskor - oavsett om

de finns i din närhet eller inte, klarlägga minnesbilder som har bleknat bort, komma tillrätta med den oro vi nästan alltid har inför döden och till att kartlägga några

av de outnyttjade resurser som vi allihop har, men kanske inte utnyttjar.


I praktiken går regressionen till så att, efter våra inledande samtal, så får du gå igenom en avslappningsfas på ca 20 min. Därefter hjälper jag dig tillbaka till den scen -

den situation - som är av betydelse för dig. Efter att vi tillsammans tittat på den så går vi vidare och bearbetar de negativa känslor som du har knutit till denna och liknande händelser.

(Det är denna viktiga fas som skiljer en regressionsterapeuts arbete från de som endast gör regressioner tillbaka till en tidigare händelse och sedan, lämnar dig ensam med alla känslor

som kan dyka upp.) När bilden i ditt undermedvetna är så rensad från alla negativa kopplingar att du inte längre upplever minsta obehag av den så kan vi gå vidare och

avsluta regressionen. Du kommer att uppleva dig som en mera komplett människa, helare och mera lycklig.

 

Regressionsterapin är ett förvånansvärt enkelt hjälpmedel för att må mycket bättre!


En ordentligt genomförd regressionsterapi måste få tillåtas att ta den tid som behövs! Själv avsätter jag 4 timmar för dem jag hjälper.

Ett absolut minimum är 2 timmar, allting kortare än så kan tyvärr inte räknas som seriöst. Den långa behandlingstiden gör också att behandlingen blir avsevärt

mycket effektivare än de 45-60 minuters pass som är normala hos andra terapeuter. Oftast räcker det faktiskt med endast en eller kanske ett par behandlingar

för att nå längre än vad du gjort under flera års vanlig terapi!

 

I sammanhanget är det väl värt att påpeka att regressionsterapin inte är någonting som inverkar negativt på en vanlig psykoterapisk behandling, som en del är

oroliga för. Tvärtom så kompletterar de varandra på ett synnerligen effektivt sätt och många av dem som sökt sig till mig efter att ha upplevt att de kört fast

efter kanske flera års upprepade samtal hos psykolog eller psykoterapeut, har efter regressionen upplevt att de plötsligt tagit ett stort kliv framåt igen.

Alla rätter serverade Globe4all © 2016