Frågor o svar

Globe4All

Vanliga frågor och svar:


 

Vad innebär "regression"?


Själva ordet är grekiska och betyder ungefär "återupplevelse". En regression innebär att man på medvetandeplanet återgår till en tidigare upplevelse.

Andra namn är "klinisk hypnos" eller "djupavslappning".


Betyder detta att jag är hypnotiserad?


Nej, till skillnad från djuphypnosen - i dagligt tal kort och gott kallad "hypnos" - så är du hela tiden aktivt medveten om vad som händer och minns det även efteråt.

En regression är bara en form av avslappning eller självsuggestion, och du är i ungefär samma tillstånd som när du sitter och dagdrömmer i en solig glänta i skogen,

eller vaknar utvilad en söndagsmorgon och fortfarande befinner dig i det sköna gränslandet mellan sömn och vaka.


Kan då regressionen vara lika effektiv som hypnosen?


Regressionsterapin är faktiskt både snabbare och effektivare än den vanliga hypnosen! Medan en vanlig hypnosterapi pågår ett flertal gånger under lång tid, räcker

det genom regressionsterapin ofta med en enda gång.


Hur kommer detta sig?


Under djuphypnosen är patienten den lyssnande parten och hypnotisören den aktiva. Patienten suggereras till att problemen är glömda, typ "när du vaknar upp kommer

du inte att minnas vad som hänt dig och kommer inte heller att påverkas negativt av det". Detta innebär att orsaken till problemen fortfarande finns kvar, men nu istället

är dolt av ett ännu tjockare lager av "glömska" än tidigare. Problemet med detta är att eftersom just orsakerna fortfarande finns kvar så kommer de att förr eller senare

återigen göra sig påminda i ditt liv.


Under regressionsterapin är det hela tiden patienten som är den aktiva parten, terapeuten är bara din guide till ditt undermedvetna. Eftersom det är du själv som lyfter upp

orsakerna till problemen till ytan och eftersom du hela tiden är medveten om vad som händer så riskerar du aldrig att de kommer tillbaka till dig senare i livet. Du har gjort

dig av med dem för gott!


Du har nämnt ordet regressionsterapi ett par gånger - vad är det?


Att göra enbart en regression innebär att man går tillbaka till en tidigare händelse, konstaterar vad som inträffat där och därefter avslutar regressionen. Sedan överlåter man

åt sitt undermedvetna att bearbeta det man återupplevt. Detta brukar faktiskt ändå, till en viss gräns, fungera ganska bra.


Regressionsterapeuten däremot, låter dig inte enbart återuppleva en tidigare händelse, utan hjälper dig också att ringa in de verkliga orsakerna i form av händelser

eller relationer. När dessa är konstaterade hjälper terapeuten dig därefter att effektivt lösa dina problem för gott så att de inte längre kommer att påverka dig i ditt liv idag.

Om du har varit indian eller kines, kung eller tiggare i ett tidigare liv kan i och för sig vara kul att veta, men det som är viktigt för att du skall kunna bli av med det som gör

ditt liv svårare idag är att du får hjälp med att lösa orsakerna till dem!


Kan en regression vara farlig? Kan jag bli kvar i den tidigare händelsen?


Nej! Du kan aldrig bli kvar i en tidigare händelse som du återupplever igen. Under regressionen är du i ett avslappat tillstånd, motsvarande det du befinner dig i när du är

i gränsen mellan dröm och vakenhet - eller när du sitter och drömmer i skogsgläntan.


Tänk om jag upplever så mycket otäckt att jag inte vet vad jag ska ta mig till?


Du kan aldrig någonsin uppleva mer än vad du själv kan ta hand om under terapin. Ditt undermedvetna har en begränsning som gör att allt bara släpps fram i den en takt

som du själv kan bearbeta. Det som kan upplevas som negativt är att du ibland kan drömma mer än normalt under ett par nätter, eftersom du nu har mer "råmaterial" till

dina drömmar. För det mesta så upplever dock de flesta en ökad drömaktivitet som någonting enbart positivt.


Om jag har upplevt något riktigt otäckt så vill jag inte vara med om det igen!


Du upplever det på nytt, men inte med samma intensitet som då. Dessutom kan vi "skruva ner" intensiteten, ungefär som när du sänker volymen på din stereo, för att du

skall kunna återuppleva det utan att känna obehag. Men det är väldigt viktigt att du verkligen går igenom scenen igen för att du skall bli av med dina problem idag. När

du väl har gått igenom den och vi tillsammans tagit bort alla de negativa känslorna som varit knutna till den så förpassar du den dit den hör hemma - till historien!


Hur går en regression till rent praktiskt?


När vi möts så sätter vi oss en stund och pratar med varandra. Du berättar för mig vad du helst hoppas kunna få ut av regressionen för att vi tillsammans skall kunna finna

rätt ställe i ditt förflutna och jag svarar på de frågor som du säkerligen har. Därefter får du lägga dig bekvämt tillrätta för att kunna slappna av inför regressionen.

Min uppgift är sedan att hjälpa dig ner i en djup och skön avslappning för att du skall kunna koncentrera dig på de händelser du kommer att få återuppleva.

Därefter följer själva terapidelen där jag hjälper dig att göra dig av med alla negativa känslor som ligger till belastning för dig idag.


Kan du under regressionen locka mig att säga sådant som jag vill hålla hemligt?


Nej, det går inte! Du är hela tiden aktivt med, precis som i vilket annat samtal som helst. Det är du som väljer vad du vill berätta. Jag har dessutom också strikt tystnadsplikt

och yppar ingenting av det du har berättat under en regression för någon annan.


Hur lång tid tar en regression?


Jag sätter av totalt fyra timmar för dig. Själva regressionen tar från en och upp till närmare tre timmar, resten av tiden använder vi dels för inledande samtal och dels efteråt för

samtal kring det du upplevt.

Det är viktigt att göra det grundligt för att resultatet skall bli det du önskar. Då bör man inte heller stressa på skeendet eller avbryta för tidigt.


Tänk om jag inte kan uppleva någonting?


Nästan alla människor upplever verkligen tidigare händelser, givetvis mer eller mindre intensivt. Min uppgift är att "lirka" dig tillbaka till en eller flera tidigare upplevelser som

är av betydelse för dig, trots alla de spärrar som vi alla sätter upp för oss själva för att begrava, och istället bära med oss, de otrevliga händelser som vi ibland tvingas

gå igenom. Erfarenhetsmässigt vet jag att jag lyckas hjälpa minst nio av tio personer.Förutom att komma tillrätta med de problem och svårigheter som du upplever idag


så är regressionsterapin ett fantastiskt hjälpmedel för att lära känna dig själv.


 Författare: Urban Bergfelt

Alla rätter serverade Globe4all © 2016