RBI

Globe4All

RBI


I en plötslig ingivelse kring alla gängse terapimetoder som för närvarande utövas, slog det mig att vad som behövs för att introducera

regressionsterapin i den skolvetenskapligt något inskränkta omvärlden kanske helt enkelt är en bokstavskombination...

Därav ovanstående: Regressiv Beteende Insikt.

 

Kanske finns det någon svensk "Brian Weiss" som vågar riskera sitt anseende i mänsklighetens namn. 

Kanske någon som inte är rädd för sig själv och sitt förflutna och därmed bejakar en metod där man

istället för att anpassa sitt beteende efter en symptombild har möjlighet att ta reda på orsaken till att

man inte finner harmoni i sitt inre.

 

Man kan se skillnaden genom en liknelse om att antingen träna sina muskler för att kunna bära alla

stenar man har i ryggsäcken eller helt enkelt inse att man faktiskt kan öppna den och ta ut dess

tyngande innehåll. Att inse att seendet är det som gör oss fria.

 

Och att lita på vår egen inneboende kunskap. Att få Insikt.

 

Att sedan bygga upp muskler i en harmonisk och avslappnad organism leder till ett helt annat resultat.

" Blicka bakåt för att återerövra ditt liv- det finns där för dig om du ger det en chans"

....och i hela processen växer kärleken- till dig själv- till allt levande- till livet...

Alla rätter serverade Globe4all © 2016