Andra

Globe4All

Andras inverkan på ditt samspel med alltet


Din viktigaste uppgift iditt liv är att inte låta dina medmänniskors tillkortakommanden påverka dig så  att du inte låter din kommunikation med "där vi alla är" bli en brusten länk till  kunskap.


Med andra ord: låt dig inte styras av stundens känslor utan sträva efter att använda din ( världssjälens) kunskap till att hantera den uppkomna situationen på bästa sätt.


Det är så utveckling sker : att pröva nya lösningar på en uppkommen konflikt som kanske länge varit känslostyrd i sin problemlösnings-karaktär. Du har kunskapen att kunna finna en väg ut ur ett stelnat tänkande ur i princip vilken situation som helst.


Om du bara vågar lita på din intuation vad som känns rätt eller fel längst inom dig- så långt in där du är kopplad till världssjälen. Där är du också frikopplad från de  känslor din medmänniska evenuellt väckt upp inom dig i den aktuella situationen.


Inse att allt som sker är av kärlek även om det kan vara svårt att  förstå i den till synes grymma och våldsamma värld vi upplever genom alla våra sinnen.


Betänk att allt bygger på kontraster och att vi för att verkligt  förstå vad som är en god människa  måste få en gedigen kunskap om vad som är dess motsats.


Inse också att om du förstår detta förändrar du också världssjälens rådande energier på jordklotet ledande till att det plötsligt tänds ett ljus som börjar skingra allt mörker...

Alla rätter serverade Globe4all © 2016