Du

Globe4All

Begrunda detta ord .


Från att inte existera : nowhere finns vi plötsligt till : now here.


Men allt ryms inom ingenstans-allstans. När vi är här är vi alltså inte där - som är en spegling av här.


Livet bygger på ett  otal kontraster som finns där för att optimera inlärandet


Du är en del av livet och livet en del av dig. Allt i en evig karusell av skiftande polariteter och här och där


Du har alltid funnits och kommer alltid att finnas.


Du är jag och jag är du.


Allting är förenat i det vi kan kalla världssjälen. Och där finns här och där finns där.


Nowhere är ingenstans och allstans- dvs. Always allwhere.


Du är en del av alltet och alltet en del av dig i en evig symbios.


 

Alla rätter serverade Globe4all © 2016