Tankar

Globe4All


"Vår djupaste rädsla är inte att vi är otillräckliga. Vår djupaste rädsla är att vi är kraftfulla bortom alla gränser. Det är vårt ljus, inte vårt mörker som skrämmer oss mest.


Vi frågar oss själva, Vem är jag att vara briljant, magnifik, talangfull, fantastisk? Egentligen, Vem är du att inte vara det? Du är ett barn av Gud.


Att du förminskar dig tjänar inte världen. Det finns inget upplysande med förminskning så att andra människor inte ska känna sig osäkra i din närhet.


Det är meningen att vi alla ska stråla, som barn gör. Vi föddes för att manifestera Guds storhet som finns inom oss. Det är inte bara inom några av oss; det är i alla.


Och när vi låter vårt eget ljus skina, ger vi omedvetet andra människor tillstånd att göra detsamma. När vi frigörs från vår egen rädsla, frigör vår närvaro automatiskt andra.


Källa: Marianne Williamsons bok, A Return To Love


Översättning: Ronald Lindblom

Alla rätter serverade Globe4all © 2016