Jehovas

Globe4All

Brev till Jehovas vittnen

Glöm huvudessensen i det tidigare skrivna. Det är bara en uppteckning gjord av människor som i  sin oupplysning inte kunde förstå bättre,


De kunde inte förstå Herrens kärlek. Kunde inte förstå att Herren ÄR kärlek. De hade bara dåtidens hierarki  som jämförelse till det himmelska.


- Vad de inte visste var, att de genom detta cementerade en uppfattning, som sedan genom evinnerliga tider förvanskade Herrens uppsåt.


- Alla har velat väl, men vad de inte vetat är, att deras strävan gått helt i motsatt riktning mot vår Herres strävan.


För att dra det lite längre: det nedtecknade har blivit en uppenbar förolämpning mot Herrens gränslösa kärlek istället för en hyllning.


En smutskastning av vår fader.


- Istället för att koncentrera sig  på det viktiga, allas  vår likhet, har alla fokuserat på det oviktiga, vår skenbara olikhet.


Resultatet har blivit ett uppbyggande av fiendeskap mot alla som inte samtycker med  de teologiska bibel-religions-tolkarna.


Och därmed skapat grunden för alla dessa eviga krig vår mänsklighet fått stå ut med i tusentals år.


Ingen har sett kärleken i  sin medmänniska- eller Gud- utan istället letat efter "fel" hos denne.


Vad den nitiske inte insett härvidlag är, att de därmed letat fel hos Herren- som finns i oss alla. Gud är kärleken.


Kärleken fördömer inte- letar inte efter fel.


- Om nu vår Gud fader, Herre,Jehova, Allah, eller vad du nu råkar kalla honom/henne, är den som framställs i  de gamla skrifterna, så är han uppenbarligen

en shizofren psykopat och borde med den upplysning den moderna människan fått, snarast läggas in för behandling.


En sådan far är ingen far som kan lära ett barn sann kärlek. Ironin är tydlig: vår förebild för vår strävan är i själva verket lik den person vi försöker undvika....


- För att tydliggöra kan man ta en liknelse kring det dagliga livet:


Tänk er en familj där fadern ger sken av att vara kärleksfull, men missbrukar sin familjs förtroende genom att komma med dubbla budskap samt ställer ultimatum för sin kärleks

utfallande. Han kanske säger något i stil med att han älskar sina barn om de uppfyller vissa villkor.


Om de tycker som han. Om alla gör precis som han säger.


Han kanske super och misshandlar sin hustru, men kräver att hans barn ska uppfylla hans önskningar.


Han kanske läser Herren Guds bud och försöker leva efter dem varvid han tror sig vara rättlevande.


Vad han inte vet är att han begår ett ständigt övergrepp.


Inte bara mot sina barn och sin fru, utan vad kanske värre är, även mot sin skapare- som han ironiskt nog försökt efterlikna.


Gud är kärlek


- Alla som i sin nit försöker följa alla ( av människor uppdiktade ) bud, hamnar i en återvändsgränd som leder till allt större kärlekslöshet.


Så länge inte människorna  inser att de alla är Guds barn; söner och döttrar, och därmed har en del av fadern inom sig, kommer Guds Rike aldrig  att bli verklighet här på jorden.


- Det spelar ingen roll hur många plikttrogna vittnen som aktivt deltager i "kampen" mot det moderna samhället. Är det predikade budskapet baserat på en villfarelse från långt tillbaka i mänsklighetens historia, kan den "kampen" aldrig vinnas. Tack och lov.


- Det mest ironiska i detta sammanhang är, att de människor som kallar sig ateister, för att de varit olydiga och bitit av det förbjudna äpplet för att de törstat efter kunskap och vill

använda sig av den hjärna de är skapta med för att själva förstå hur livet fungerar- som tröttnat på alla idiotiska deviser som bara skapat elände i vår värld, när allt kommer omkring är de mest religiösa av alla.

 

Eftersom de insett att man måste tänka och agera själva. Samt har förstått att vi alla har ett eget ansvar för våra handlingar. De har insett att vi är mer lika än olika.


De har dessutom ofta en stark inneboende drift att försöka skapa så bra förhållanden som möjligt för sina medmänniskor. Att utveckla samhället med de möjligheter

som står oss till buds i nutid- medelst vetenskapliga metoder. På gott och ont.


Men man får aldrig glömma att behovet till denna strävan kommer inifrån.


- Och inom oss alla finns Gud........-Tänk själva


- Lita på den Gud som finns inom er.


- Lev och handla i kärlek- för då är du Gud.


Försök förstå att livet fortsätter även efter bibeln.


Profeter och sändebud kommer alltid att finnas.


Och finns...


 

Alla rätter serverade Globe4all © 2016