Till eftertanke

Globe4All

Till eftertanke
Om jag vill lyckas

med att föra en människa mot ett bestämt mål,

måste jag först finna henne där hon är

och börja just där.


Den som inte kan det

lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.


För att hjälpa någon

måste jag visserligen förstå mer än vad han gör,

men först och främst förstå det han förstår.


Om jag inte kan det,

så hjälper det inte att jag kan och vet mera.


Vill jag ändå visa hur mycket jag kan,

så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom.


All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå

att detta med att hjälpa, inte är att vilja härska,

utan att vilja tjäna.


Kan jag inte detta

så kan jag inte heller hjälpa någon.


av Søren Kirkegaard

 

Alla rätter serverade Globe4all © 2016