Lycklig

Globe4All

Happiness

♥ Acceptera det som är

Den första orsaken till att vi är olyckliga är att vi vill att livet ska vara något det inte är.

♥♥Önska dig det du har

Den andra orsaken till att vi är olyckliga är att vi önskar sådant vi inte har.

♥♥♥Var ärlig mot dig själv

Den tredje orsaken till att vi är olyckliga är att vi inte kommunicerar ärligt med oss själva.

♥♥♥♥Granska dina berättelser

Den fjärde orsaken till att vi är olyckliga är de skrämmande berättelser om livet och världen vi berättar för oss själva

♥♥♥♥♥Ta hand om ditt

Den femte orsaken till att vi är olyckliga är att vi blandar oss i andra människors liv.

♥♥♥♥♥♥Följ din dröm och acceptera konsekvenserna

Den sjätte orsaken till att vi är olyckliga är att vi inte gör det vi vill för att vi tror att andra

skulle ogilla det.

♥♥♥♥♥♥♥Gör det som är rätt och acceptera konsekvenserna

Den sjunde orsaken till att vi är olyckliga är att vi inte gör det som är rätt för att vi är rädda för konsekvenserna.

♥♥♥♥♥♥♥♥Förhåll dig till det du har framför ögonen och glöm resten

Den åttonde orsaken till att vi är olyckliga är att vi skuggboxas med illusioner i stället för att förhålla oss till den verklighet vi har framför ögonen.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥Lär dig vad som är vad

Den nionde orsaken till att vi är olyckliga är att vi söker absolut tillfredsställelse i relativa upplevelser.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Lär dig se bortom det obeständiga

Den tionde orsaken till att vi är olyckliga är att vi tror att vi blir till ingenting.


 

 Materialet lånat från Bokklubben Livsenergi   www.livsenergi.se


 

Alla rätter serverade Globe4all © 2016