Bönetänk

Globe4All

Fader min

Fader min som är i mitt hjärta, såsom överallt i  hela universum

helgat varde ditt namn likt allt du skapat.


Hjälp mig med mitt dagliga bröd på det att jag kan vårda din skapelse tillfullo.

Förlåt mig mina dumheter jag begått i oförstånd,

såsom jag givetvis förlåter dem som gjort mig illa.


Tillse att jag inte utsätts för större frestelser än jag kan hantera.

Ge mig mod och styrka att ta emot den lärdom som finns i mitt liv.


Låt mig ödmjukt få bidraga med mitt gryende kärleksfrö

till Din Eviga Kärlek.


Stefan Aronderzon

Påkommen under en konfirmation där tråkigheten och det religiösa Jante-förtrycket blev 2 much ;)

Bön i ödmjukhetens och kärlekens tecken

 

Tack min skapare och Gud för att jag får leva bland allt underbart Du skapat.


Tack för att du skänker mig mat och bostad och vänliga medvandrare längs min väg.


Tack för all kunskap Du låtit mig införliva i min själ, på det att jag inte behöver 

upprepa tidigare misstag och felbedömningar.

 

Låt mig ödmjukt få ta del av all lärdom som finns runt omkring mig.

Få mig att inse att jag själv inte är universums medelpunkt, 

utan att vi alla är just detta.

 

Hjälp mig att älska mig själv för den jag är; utan några som helst prestationer.

Hjälp mig att ytterligare införliva kärleken i mitt liv

så att den blir en realitet i tänkande och praktiskt  handlande.

 

Öppna mina ögon så att jag ser Dig i alla varelser jag har förmånen att möta

Hjälp mig att se livet som en kär lek, där jag inser att Jag är Du och Du är Jag.

 

Då jag ödmjukt inser livets kärleksfulla godhet och överflöd,

tackar jag än en gång för allt Du låtit mig uppleva.

 

Jag vet att jag alltid funnits och alltid kommer att finnas.

Denna min visshet, kommer jag att ägna åt att förstå livet;

 

och därmed Kärleken

 

som är Du. 

 

Amen

Stefan Aronderzon

Alla rätter serverade Globe4all © 2016